Požární ochrana

 

Denně se setkáváme s riziky požárů. Požáry vznikají z celé řady příčin – přírodní zdroje, úmyslné jednání (žhářství) nebo nedbalostí atd. S riziky požárů se setkáváme jak v soukromých obydlích (domácnosti), tak v přírodě nebo v různých výrobních i nevýrobních sektorech. V podmínkách České republiky je na oblast požární ochrany kladen velký důraz. Důkazem toho je existence široké a detailní právní úpravy této oblasti. Za základ lze považovat zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Oblast požární ochrany se vztahuje jak k právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, tak i k fyzickým osobám a související právní úpravou jsou stanovena práva a povinnosti těchto subjektů.

 

komplexní řešení

 

Společnost Security management s.r.o. nabízí v oblasti požární ochrany komplexní poradenské činnosti. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 

 

 

 

- komplexní řešení od A po Z - dlouholetá praxe a zkušenosti - garance kvalita -